رد کردن لینک ها

اتصالات جوشی:
کلیه اتصالات تولیدی و وارداتی این مجموعه با ضخامتهای مختلف مطابق با استانداردها و بصورت مانسمان و درزدار با متریالهای S.S A240 , A234 , A860 , A420 , INCONEL , COPPER , DUPLEX و … گریدهای مختلف پاسخگوی مناسبی جهت نیازمندی های صنعت کشور می باشد.
تولید زانویی از سایز ¼ الی ۸ اینچ به روش هیدروفرمینگ سرد و موجودی استاک از سایز ¾ الی ۶۰ اینچ در زاویه های ۴۵ و ۹۰ و ۱۸۰ درجه
تولید و تامین سراهی از سایز ¾ الی ۴۸ اینچ و موجودی استاک با برندهای مورد تایید در وندور لیست وزارت نفت
تولید تبدیل هم مرکز و غیر هم مرکز به روش هیدرو فرمینگ از سایز ¼ الی ۴۸ اینچ و موجودی استاک در انبارها
تولید و ساخت کفرینگ و کپ از سایز ½ الی ۴۸ اینچ به صورت استاندارد
بازگشت به بالای صفحه