رد کردن لینک ها

اتصالات صنایع غذایی و دارویی :
تولید و واردات زانویی ٬ سه راهی ٬ تبدیل ٬ بست ٬کلمپ ٬مهره ماسوره ٬گوی شست و شو٬ساید گلاس٬ شیرهای پروانه ای ٬شیرهای دریچه ای٬ فیلتر و ….
در سایزهای ۲۵ میلیمتر٬ ۳۸ میلیمتر٬ ۵۱ میلیمتر٬ ۶۳میلیمتر٬ ۷۶میلیمتر٬ ۱۰۲ میلیمتر٬ استنلس استیل گرید ۳۰۴
بازگشت به بالای صفحه